Algemene Voorwaarden Voor Verkoop (België)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP BELGIË

Datum van publicatie op de website en inwerkingtreding 07/03/2018

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ORDER: (i) DEZE BEVATTEN DE BASIS OP GROND WAARVAN EEN VAN RECHTSWEGE BINDENDE OVEREENKOMST WORDT AANGEGAAN EN ZETTEN DE VERPLICHTINGEN VAN BEIDE PARTIJEN UITEEN, (ii) DE PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR CONSUMENTENKOOP, ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 1.2.

1. Onderwerp

1.1. Deze algemene voorwaarden voor verkoop (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de koop van fietsbanden (hierna de “Braden”) en van fietskleding en/of accessoires (hierna de “Kleding”) die zijn voorzien van het merk van de Rechthebbenden, zoals gedefinieerd in het onderstaande artikel 12 (hierna de "Producten"), via de elektronische handel op het Belgisch gedeelte van de website velo.pirelli.com (hierna de "Site") door gebruikers die vallen onder de definitie van "Consumenten" op grond van het onderstaande artikel 1.2. De domeinnaam van de Site, pirelli.com, is geregistreerd door Pirelli & C. S.p.A. De weergegeven Producten op de Site worden verkocht door Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 Milaan (Italië), BTW nr. 07211330159, geregistreerd in het handelsregister van Milaan, met het nummer 1147607 (hierna de "Verkoper").

1.2. De betrokken partijen bij de koop van Producten via de Site zullen zijn de Verkoper en de persoon die één of meer Producten koopt vanwege andere redenen dan die in relatie staan tot het beroep, bedrijf, handel of vak dat die partij uitoefent, aangeduid als de koper (hierna de "Consument"). De Verkoper en de Consument worden samen de "Partijen" genoemd.

1.3. Iedere vorm van communicatie van de Consument die in relatie staat tot de koop van de Producten, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot notificaties, klachten of verzoeken met betrekking tot de koop en/of de levering van de Producten of de uitoefening van het herroepingsrecht, waar dit van toepassing is, moet gestuurd worden naar het adres dat onder het kopje "Contact Ons" op de Site staat en naar het e-mailadres contactcentervelo.bnl@pirelli.com (hierna het "Consumentencontactpunt"). Iedere vorm van communicatie van de Verkoper gericht aan de Consument zal telefonisch plaatsvinden of schriftelijk gestuurd worden naar het e-mailadres of postadres van de Consument dat is verstrekt op het moment van registreren op de Site of gedurende het koopproces. Bij gebruik van het woord "schrijven" of "geschreven" in deze Algemene Voorwaarden wordt ook e-mail bedoeld.

1.4. Alle aankopen zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de Site, op het moment dat de bestelling door de Consument is ingediend.

1.5. De Consumenten moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en handelingsbekwaam zijn om aankopen te kunnen doen via de Site. De Consument garandeert dat hij voldoet aan deze vereisten.

1.6. Bij de Consument zullen de kosten in rekening worden gebracht voor het maken van een verbinding met de Site, waarbij alle telefoonkosten die de Consument heeft gemaakt bij zijn dienstverlener zijn inbegrepen.

2. Productkenmerken en beschikbaarheid in de diverse geografische gebieden

2.1. De producten worden verkocht door de Verkoper met de beschreven kenmerken op de Site en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. De belangrijkste eigenschappen van de Producten zijn beschreven in ieder Product-informatieblad op de Site. Iedere vorm van proefmonsters, tekeningen, beschrijvend materiaal of advertenties die worden uitgegeven door de Verkoper en iedere beschrijving van de Producten of illustraties die te vinden zijn op de Site zijn alleen voor illustratieve doeleinden bestemd.

De afbeeldingen en kleuren van de Producten die te koop zijn op de Site kunnen variëren en/of niet corresponderen met de werkelijke Producten door de gebruikte Internet browser en monitor. Hierdoor zullen deze weergaves geen onderdeel vormen van de overeenkomst of enige verbindende kracht hebben.

2.2. De Verkoper behoudt het recht om, in zijn geheel of met betrekking tot een gedeelte, deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en naar eigen goeddunken en zal gebruikers van de Site hierover inlichten. Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd op de Site en zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die vanaf die datum zijn gedaan.

2.3. Verkoopprijzen, de Producten die worden verkocht op de Site en/of de eigenschappen van deze, zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Iedere verandering van de verkoopprijzen of de belangrijkste eigenschappen van de Producten zal in werking treden vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd op de Site en zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die door de Consument vanaf die datum zijn geplaatst.

2.4. De Verkoper mag de Producten veranderen om veranderingen in de relevante wetgeving en reglementaire vereisten door te voeren en/of om kleine technische aanpassingen en verbeteringen te implementeren.

2.5. Gebruikers van over de hele wereld hebben toegang tot de Site; de Producten die verkrijgbaar zijn op de Site kunnen echter alleen gekocht worden door gebruikers die verzoeken om levering in België.

3. Product aankoopproces – Afronding van iedere individuele koopovereenkomst

3.1. Elke bestelling die door de Consument bij de Verkoper via de Site wordt ingediend, is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper gaat de Consument volledig akkoord met de Algemene Voorwaarden, zonder voorbehoud. Voor het bestellen van Producten op de Site zal de Consument gevraagd worden om deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen, om een kopie van deze Algemene Voorwaarden te maken door gebruik te maken van de printfunctie op de computer en om deze Algemene Voorwaarden op te slaan of een kopie hiervan te bewaren voor hun eigen administratie. Consumenten zullen ook gevraagd worden om tijdens het bestelproces te voorzien in nauwkeurige informatie en om hun persoonlijke gegevens te controleren en iedere fout te corrigeren.

3.2. Een koopovereenkomst met betrekking tot de Producten zal gemaakt worden wanneer de Verkoper een e-mail stuurt naar de Consument waarin bevestigd wordt dat de bestelling is geaccepteerd ("Orderbevestiging"). De Orderbevestiging is voorzien van een pdf kopie van de Algemene Voorwaarden, een samenvatting van de geplaatste bestelling, waarbij de prijs (inclusief de transportkosten en toepasselijke heffingen, indien die er zijn) is inbegrepen, vergezeld van een beschrijving van het Product.

3.3. Indien de Verkoper niet in staat is om de bestelling te accepteren, dan zal de Consument schriftelijk worden geïnformeerd en zal het Product niet in rekening worden gebracht bij de Consument.

3.4. Er wordt niets bij de Consument in rekening gebracht totdat de bestelling is geaccepteerd. Op het moment van ontvangst van de bestelling zal de Verkoper echter een autorisatie creëren. Dit is te zien op de bankrekening van de Consument als een reservering van tegoed, dat het geld toewijst aan de bestelling, maar deze reservering zal niet worden vrijgegeven voordat de bestelling is geaccepteerd. Ingeval de Verkoper niet in staat is om de bestelling te accepteren of ten uitvoer te brengen, zal de Verkoper de bank van de Consument verzoeken om de autorisatie te annuleren. Als de autorisatie er nog steeds is na enkele dagen, moet de Consument contact opnemen met de bank met het verzoek om te handelen met betrekking tot de annulering van de betaling aan de Verkoper.

4. Productselectie en aankoopproces

4.1. De weergegeven Producten op de Site kunnen alleen gekocht worden door de specifieke Producten te selecteren en aan de virtuele winkelwagen toe te voegen. Wanneer deze selectie compleet is, zullen de Consumenten, om de gekozen Producten te kunnen kopen en toe te voegen aan de winkelwagen, gevraagd worden om (i) zich te registreren bij de Site, daarbij de gevraagde informatie te verstrekken of (ii) indien ze al geregistreerd zijn, om in te loggen of om (iii) hun persoonlijke informatie te verstrekken zodat de bestelling voltooid kan worden en de overeenkomst afgesloten kan worden. Als de persoonlijke informatie bij de bestelling niet overeenkomt met de verstrekte informatie gedurende de registratiefase bij de Site, zal de Consument gevraagd worden om zijn/haar persoonlijke informatie te bevestigen (bijvoorbeeld en niet beperkt tot: naam, achternaam etc.), evenals het afleveradres voor de gekozen Producten, het factuuradres en een telefoonnummer waarop de Consument gecontacteerd kan worden met betrekking tot de gedane aankoop. De Consument zal een samenvatting te zien krijgen van de bestelling die verwerkt zal worden en zal de mogelijkheid hebben om de inhoud te veranderen of corrigeren. Op dit punt zal de Consument verzocht worden om aandachtig de Algemene Voorwaarden te lezen en uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze door op het relevante vakje te klikken en tot slot de bestelling te bevestigen door te klikken op de "Bevestig bestelling en betaal nu" knop. De Consument zal ook gevraagd worden om een betaling te selecteren met creditcard en hij/zij zal worden gevraagd om de relevante informatie te verstrekken via een secure socket verbinding. De Verkoper behoudt het recht om de door de Consument verstrekte persoonlijke gegevens te controleren en verifiëren voor boekhoudkundige- en administratieve doeleinden.

4.2. De door de Consument bij het plaatsen van de bestelling verstrekte informatie, zal gebruikt worden om een factuur uit te geven. Tijdens het bestelproces moet de Consument aangeven of het afleveradres verschilt van het factuuradres.

5. Levering en aanvaarding van de Producten

5.1. Terwijl op de Site normaal gesproken wordt aangegeven of de Producten verkrijgbaar zijn en wat de verwachte leveringstijd bedraagt, is deze informatie puur indicatief en niet bindend voor de Verkoper.

5.2. De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de leveringstijd die is opgenomen in de Orderbevestiging en zal de Producten in elk geval leveren binnen een maximum van 30 (dertig) dagen (of enige andere bepaling waar de partijen schriftelijk mee hebben ingestemd) vanaf de datum van de Orderbevestiging. Als de bestelling niet verwerkt kan worden door de Verkoper, binnen de tijd die is opgenomen in de Orderbevestiging, dan zal de Verkoper de Consument schriftelijk inlichten en de Consument zal ofwel:

5.2.1.    een leveringstijd specificeren die geschikt is in deze omstandigheden; of

5.2.2.    de koopovereenkomst beëindigen en de Verkoper zal het reeds betaalde bedrag teruggeven in overeenstemming met artikel 8 hieronder.

5.3. Als de Consument ervoor kiest, in overeenstemming met artikel 5.2.1, om een leveringstijd te specificeren en de Verkoper er niet in slaagt om de Producten te leveren in overeenstemming met deze leveringstijd, dan is de Consument gerechtigd om de koopovereenkomst te beëindigen en de Verkoper zal het reeds betaalde bedrag teruggeven in overeenstemming met artikel 11.4 hieronder.

5.4. De bestelde Producten door de Consument zullen per koerier geleverd worden. De Consument zal het op zich nemen om (in de kortst mogelijke tijd) te controleren dat de levering correct is en (alleen) alle gekochte Producten bevat en zal de Verkoper inlichten over enige gebrekkige Producten die zij heeft ontvangen of over enige discrepantie tussen de bestelling en de werkelijk ontvangen Producten, daarbij de procedure volgend waaraan wordt gerefereerd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

5.5. Wanneer de Producten zijn afgeleverd bij het afleveradres zal de Consument ze in eigendom hebben en verantwoordelijk voor ze zijn.

6. Prijzen, transportkosten, invoerrechten en belastingen

6.1. De prijs van de Producten die te koop zijn, is de prijs die op de Site is aangeduid op het moment dat de bestelling is geplaatst door de Consument. Productprijzen worden op de Site weergegeven in Euro's en hier zijn de kosten van de standaard verpakking, BTW (indien van toepassing) toepasselijke heffingen en voor bestellingen met eenwaarde hoger dan Euro 50,00 (vijftig) ook de transportkosten bij inbegrepen. Voor bestellingen met een waarde lager dan Euro 50,00 (vijftig) is de verkoopprijs is exclusief de transportkosten, die berekend zullen worden en bekend gemaakt aan de Consument voordat de bestelling is geplaatst. De Consument gaat akkoord met het betalen van de transportkosten aan de Verkoper bovenop de op de Site weergegeven prijs voor het Product..

6.2. De totale prijs die aan de Verkoper betaald moet worden zal aangeduid worden bij de bestelling en in het document betreffende de Orderbevestiging.

7. Betalingen

7.1. Betaling van de gekochte Producten op de Site moeten gedaan worden voordat de Verkoper de Producten naar de Consument zal verschepen.

7.2. Betalingen voor bestellingen die op de Site zijn gedaan, zullen door middel van creditcard gedaan worden op grond van de onderstaande voorwaarden.

7.3. Indien de betaling is gedaan door middel van creditcard, zal de Consument naar een beveiligingssite gebracht worden en de credit card informatie zal direct aan de N&TS GROUP Networks & Transactional Systems Group S.p.A. doorgegeven worden, die statutair gezeteld is in Mariano  Comense (CO), Italië, Via San Francesco 19, Como, Kamer van Koophandel registratienummer 2457673, aangezien dit het door de Verkoper aangewezen bedrijf is om dergelijke transacties af te handelen. De verstrekte informatie zal beveiligd verstuurd worden met behulp van SSL (Secure Socket Layer) 218 bit versleutelde dossier verzendingssystemen. Deze informatie zal zelfs voor de Verkoper ontoegankelijk blijven.

7.4. De factuur/belasting-documenten, die betrekking hebben op de aankoop, zullen (indien dit wettelijk verplicht is) in een elektronisch format naar het e-mailadres van de Consument gestuurd worden.

8. Het consumentenrecht om de koopovereenkomst te beëindigen als gevolg van handelingen van de Verkoper

8.1. De Consument is gerechtigd om de koopovereenkomst te beëindigen op grond van één van de onderstaande redenen, waarbij de koopovereenkomst onmiddellijk zal eindigen en de Verkoper aan de Consument het volledige bedrag zal terugbetalen voor alle Producten die niet zijn geleverd. De redenen zijn:

8.1.1     de Verkoper heeft de Consument geadviseerd over een fout in de prijs of in de beschrijving van het Product;

8.1.2     er bestaat een risico dat de levering van het Product significant vertraagd zal zijn, vanwege omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Verkoper (zie artikel 15);

8.1.3     de Verkoper heeft de levering van Producten opgeschort of zal deze gaan opschorten vanwege technische redenen; of

8.1.4     de Verkoper kan de bestelling niet verwerken binnen de tijd die is aangegeven in de Orderbevestiging (zie artikel 5.2).

8.2. Als de Consument de koopovereenkomst beëindigt op grond van één van de opgesomde redenen in artikel 8.1, dan zal de Verkoper verantwoordelijk zijn voor de kosten die komen kijken bij het retourneren van de Producten.

9. Garantie

9.1 De Verkoper staat er voor in dat elk Product (i) voldoet aan verklaringen over de technische gegevens die aan de Consument zijn verstrekt (ii) geproduceerd is zonder fabricage- of materiaalfouten waardoor de Producten ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor producten van hetzelfde type normaal gesproken worden gebruikt en (iii) niet ontbreekt aan eigenschappen die essentieel zijn voor dergelijk gebruik (de "Garantie").

9.2 De Garantie geldt op voorwaarde dat:

9.2.1     elk beweerdelijk gebrek bij de Verkoper wordt gemeld binnen 60 dagen na de ontdekking ervan en in elk geval binnen 24 maanden na de datum van levering aan een Consument;

9.2.2     voldoende bewijs van aankoop bij het Product wordt geleverd;

9.2.3     de gebreken te wijten zijn aan foutieve fabricage of vakmanschap; en

9.2.4     het Product is opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met alle technische vereisten of aanbevelingen van de Verkoper.

10. Wat te doen als er een probleem met het Product is

10.1 Indien een Product niet voldoet aan de Garantie (een "Gebrekkig Product"), heeft de Consument het recht om naar keuze kosteloos om vervanging of reparatie van het defecte of niet-conforme Product te vragen.

10.2 Indien het Product niet binnen een redelijke termijn gerepareerd of vervangen kan worden of indien een dergelijke reparatie of vervanging onredelijke kosten en lasten met zich meebrengt voor de Verkoper of een overmatig ongemak voor de Consument, dan heeft de Consument het recht om naar eigen keuze de overeenkomst te ontbinden en de volledige terugbetaling van de betaalde prijs te ontvangen, inclusief eventuele leverings- of retourkosten, dan wel het Product te behouden en een prijsvermindering te vragen. Het contract kan niet worden opgezegd indien het gebrek aan conformiteit gering is.

10.3 Om gebruik te maken van zijn recht om het Product te weigeren en de overeenkomst te ontbinden, moet de Consument contact opnemen met het Consumentencontactpunt en het geconstateerde gebrek en/of de geconstateerde non-conformiteit duidelijk vermelden op het formulier dat beschikbaar is op de pagina "Mijn Bestellingen" van de Site, samen met de vereiste documentatie, zoals aangeduid op het formulier. Indien het Gebrekkig Product een Band is of Banden zijn, dient bovendien een kopie van de Orderbevestiging en/of de factuur samen met het formulier te worden opgestuurd. Indien het Gebrekkig Product Kleding is, zal de Consument samen met een kopie van de Orderbevestiging en/of de factuur 3 fotografieën met het formulier opsturen; 1 van de Kleding, 1 van het interne label van de Kleding en 1 van het feitelijke defect dat op de Kleding is geconstateerd. De Consument moet vervolgens de instructies van het Consumentencontactpunt opvolgen.

10.4 Bij ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie die Banden betreffen zal het Consumentencontactpunt contact opnemen met de Consument om de logistiek te organiseren van het ophalen van het (de) Product(en) door de koerier die door de Verkoper is aangewezen. De Consument moet de koerier een pakket ter beschikking stellen met daarin zowel het (de) Product(en) als een kopie van het formulier bevat die eerder per e-mail naar het Consumentencontactpunt is gestuurd en ondertekend is. Zodra de Verkoper het (de) Product(en) heeft ontvangen en nadat de Verkoper kwaliteitscontroletests heeft uitgevoerd om te beoordelen of het Product daadwerkelijk niet in overeenstemming is (zijn) met de Garantie, zal de Verkoper de Consument schriftelijk informeren over de vervolgstappen die ondernomen moeten worden. Een dergelijke mededeling wordt in geen geval beschouwd als een aanvaarding van gebreken of gebrek aan conformiteit van het Product.

10.5 Na ontvangst van de documentatie die Kleding betreft door het Consumentencontactpunt en na de betreffende kwaliteitscontroles zal de Consument een communicatie ontvangen via een e-mail aan het adres dat deze laatste heeft verstrekt op het moment van registreren op de Site of gedurende het koopproces. Wanneer een klacht wordt aanvaard, zal het Consumentencontactpunt contact opnemen met de Consument om het ophalen van de Kleding te organiseren. Het ophalen zal uitgevoerd worden door de koerier die door de Verkoper is aangewezen. De Consument moet de koerier een pakket ter beschikking stellen met daarin zowel de Kleding als een ondertekende kopie van het klachtenformulier dat eerder per e-mail naar het Consumentencontactpunt is gestuurd.

10.6 Terugbetalingen die de Consument verschuldigd zijn vanwege een Gebrekkig Product zullen door de Verkoper zonder onnodige vertraging worden betaald, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt om het Product te kopen. De Verkoper kan elke terugbetaling weigeren totdat het Product aan de Verkoper is geretourneerd.

10.7 Geen andere aanvullende garanties dan de garantie in dit artikel 10 worden door Verkoper aan de Consument verstrekt.

11. Herroepingsrecht

11.1 De Consument heeft te allen tijde het recht om een bestelling voor een Product zonder opgave van reden, en zonder een boete te betalen, te annuleren binnen 14 (veertien) dagen na:.

11.1.1 de dag waarop het Product door de Consument of een door de Consument aangewezen persoon in ontvangst is genomen; of

11.1.2. indien meerdere Producten op één bestelling afzonderlijk zijn geleverd, vanaf de datum waarop het laatste Product door de Consument of een door de Consument geïdentificeerde persoon in bezit is genomen.

11.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, zal de Consument de Verkoper vóór het verstrijken van de in artikel 11.1 hierboven vermelde termijn in kennis stellen van zijn of haar voornemens, door gebruik te maken van het herroepingsformulier door te navigeren naar de rubriek "Mijn Orders" van de Site of, indien de Consument geen geregistreerde gebruiker is, door te navigeren naar de rubriek "Mijn Orders" door te klikken op de link die in de Orderbevestiging is vermeld. Als alternatief kan de Consument het Consumentencontactcentrum per e-mail een melding van herroeping sturen waarin hij/zij zijn/haar voornemen bevestigt om het herroepingsrecht uit te oefenen vóór de uiterste datum, zoals aangegeven in artikel 11.1.

11.3 Ingevolge het bepaalde in artikel 11.2 ontvangt de Consument een e-mail ter bevestiging van de uitoefening van zijn/haar herroepingsrecht en, indien hij/zij het bestelde Product reeds heeft ontvangen, de instructies voor het ophalen van het (de) Product(en) door de koerier van de Verkoper binnen de komende 14 dagen. De risico's en directe kosten van retournering van de Producten, alsmede het bewijs daarvan, zijn voor rekening van de Verkoper.

11.4 Indien de Consument binnen de herroepingstermijn van 14 dagen gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, zal de Verkoper alle van de Consument ontvangen betalingen, met uitzondering van  transportkosten (in geval van bestellingen met een waarde lager dan Euro 50,00) onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht terugbetalen. De Verkoper zal dergelijke terugbetalingen doen met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen die de Consument heeft gebruikt om het Product te kopen. De Verkoper kan de terugbetaling weigeren totdat hij de geretourneerde Producten heeft ontvangen.

11.5 De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten als gevolg van andere handelingen dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Als de geretourneerde Producten dus gebruikt of beschadigd blijken te zijn (bijvoorbeeld tekenen van slijtage, schuring, inkepingen, krassen, vervormingen, vermindering van het profiel, etc.), niet compleet zijn met alle onderdelen en accessoires, niet begeleid worden door de meegeleverde instructies/notities/handboeken, de originele verpakking, is de Consument verantwoordelijk voor de verminderde waarde van het Product en ontvangt hij/zij een restitutie gelijk aan de restwaarde van het Product. Daarom wordt ten zeerste aanbevolen dat Consumenten het product niet anders behandelen dan strikt noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen en de originele verpakking te bewaren.

12 Intellectueel Eigendomsrechten

12.1. De Consument erkent dat hij/zij zich ervan bewust is dat alle merken, namen en andere onderscheidende tekens, met inbegrip van - zonder beperking - de letters en het beeldmerk "PIRELLI", het merk "P ZERO™ VELO", het merk "SMARTNET™ Silica" en alle namen, afbeeldingen, foto' s, geschreven tekst of afbeeldingen die op de Site worden gebruikt of betrekking hebben op, of die op de Producten worden getoond, het exclusieve eigendom zijn en blijven van Pirelli & C. S.p.A., Pirelli Tyre S.p.A. of hun respectieve eigenaars, naar gelang van het geval (gezamenlijk en hoofdelijk, de "Eigenaars") waarbij de Consument geen enkel recht in relatie tot het bovengenoemde verkrijgt door toegang tot de Site en/of aankoop van de Producten.

12.2. Daarom mag, tenzij de Eigenaars voorafgaande specifieke toestemming schriftelijk hebben verleend, geen enkele inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, overgebracht met behulp van elektronische of conventionele middelen, gewijzigd of gebruikt voor welk doel dan ook, tenzij dit is toegestaan door dwingende bepalingen van de wet.

13. Bescherming van persoonsgegevens van consumenten

13.1. Om het registratieproces voort te kunnen zetten en een bestelling te kunnen plaatsen, is de Consument verplicht bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals naam, adres, mobiele telefoonnummer en een geldige betaalwijze van de Consument. De Consument erkent daarmee dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt in verband met het gebruik van de Site door de Consument of de aankoop van een Product, worden geregistreerd en gebruikt door de Verkoper, als verantwoordelijke, en door het bedrijf dat door de Verkoper wordt gebruikt om de Consument in staat te stellen betalingen voor de Producten te doen via de Site en, na het verlenen van zijn/haar toestemming, voor eventuele andere activiteiten, in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

13.2. De Consument verklaart en garandeert hierbij dat de persoonlijke gegevens die tijdens het registratie- en aankoopproces worden verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

13.3. De Consument heeft te allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens die aan de Verkoper worden verstrekt via het gedeelte "Mijn Account" op de Site, dat na het inloggen toegankelijk is, bij te werken en/of te wijzigen.

13.4. Voor meer informatie over hoe de persoonsgegevens van de Consumenten worden verwerkt, verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

14. Beveiliging

14.1. Hoewel de Verkoper alle nodige maatregelen neemt om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gelekt, vervalst, gemanipuleerd of gebruikt door onwettige derden, garandeert de Verkoper niet dat de informatie of gegevens die door de Consument op de Site worden bekeken, zelfs niet nadat de Consument zijn aanmeldingsgegevens heeft verstrekt, niet toegankelijk of zichtbaar zullen zijn voor onbevoegde derden, vanwege de kenmerken en technische beperkingen met betrekking tot de bescherming van elektronische communicatie via het Internet.
14.2. Voor gegevens met betrekking tot betalingen per creditcard maakt de Verkoper gebruik van de diensten van N&TS GROUP Networks & Transactional Systems Group S.p.A. die technologische systemen hanteert om maximale betrouwbaarheid, veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid te garanderen voor informatie die via het web wordt verzonden.

15. Gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van de Verkoper

15.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met een Consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, indien deze tekortkoming het gevolg is van onvoorzienbare en/of natuurlijke gebeurtenissen waarop door de Verkoper redelijkerwijs geen invloed uitgeoefend kan worden, waaronder als voorbeeld, natuurrampen, terroristische daden, oorlogen, rellen, stroomuitval, algemene staking van openbare en/of particuliere werknemers of stakingen die de activiteiten van vervoerders en luchtvaartmaatschappijen beperken.

15.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet die buiten de invloedssfeer van de Verkoper bevindt en die de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper beïnvloedt:

a)         neemt de Verkoper zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact op met de Consument om de Consument daarvan in kennis te stellen; en

b)         worden de verplichtingen van de Verkoper opgeschort en wordt de termijn voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd met de duur van de gebeurtenis. Wanneer de gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de Verkoper invloed heeft op de levering van de Producten aan een Consument, zal de Verkoper na afloop van de gebeurtenis een nieuwe leveringsdatum met de Consument afspreken op kosten van de Verkoper, of kan de Consument het contract beëindigen en een terugbetaling ontvangen.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Italië, behalve de bescherming die de Consument wordt geboden door wettelijke bepalingen, van het land waar laatstgenoemde zijn/haar woonplaats heeft, waarvan niet afgeweken kan worden.

16.2. De Consument heeft het recht om in rechte op te treden voor de gerechten van de jurisdictie waar hij/zij woonachtig is of verblijft.

16.3. Als alternatief voor het beslechten van geschillen via de rechter kan de Consument zijn klacht desgewenst verwijzen naar: het European Online Dispute Resolution Platform (Europees ODR-platform). Het Europees ODR-platform wordt ontwikkeld en beheerd door de Europese Raad ter uitvoering van Richtlijn nr. 2013/2011/EU en Verordening (EU) nr. 524/2013, om buitengerechtelijke oplossingen te bieden die onafhankelijk, onpartijdig, transparant, eenvoudig, efficiënt, snel en goedkoop zijn om binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstenovereenkomsten tussen een in de EU woonachtige Consument en een in de EU woonachtige professional op te lossen door tussenkomst van een ADR-entiteit (Alternatieve Geschillenbeslechting) die zulke diensten aanbiedt, zoals te zien in de verstrekte lijst. Voor meer informatie over het Europees ODR-platform of om een klacht in te dienen en alternatieve beëindigingsprocedures te starten met betrekking tot het geschil in verband met dit contract, kunt u gebruik maken van de volgende link: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van de Verkoper dat aan het Europees ODR-platform gemeld moet worden, is als volgt: pirellityre.pecri@pec.pirelli.it.

17. Andere belangrijke bepalingen

17.1. De Verkoper kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. De Verkoper zal de Consument hiervan schriftelijk in kennis stellen en zal er zorg voor dragen dat de overdracht geen afbreuk doet aan de rechten van de Consument uit de overeenkomst. De Consument kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden slechts aan een andere persoon overdragen indien de Verkoper daarmee schriftelijk akkoord gaat.

17.2. Deze overeenkomst is gesloten tussen de Verkoper en de Consument. Geen enkel andere persoon of organisatie heeft enig recht op handhaving van de voorwaarden, behalve de Eigenaars.

17.3. Elk artikel van deze Algemene Voorwaarden functioneert afzonderlijk van elkaar. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een van de artikelen onwettig is, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

17.4. Indien een partij niet onmiddellijk eist dat de wederpartij alles doet wat zij op grond van deze Algemene Voorwaarden verplicht is te doen, of indien een partij vertraagt in het nemen van stappen tegen de andere partij met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, betekent dit niet dat een partij haar verplichtingen niet meer hoeft na te komen en belet dit de andere partij niet om op een later tijdstip stappen tegen de in gebreke blijvende partij te ondernemen.