Claim (Belgien)

Hoe verloopt de procedure voor het indienen van een claim voor banden?
Als u een claim wenst in te dienen voor een band die u hebt gekocht omdat u vindt dat deze niet overeenstemt met wat er wordt aangegeven in de technische informatie op de website, omdat hij productiefouten vertoont en/of materialen bevat die hem ongeschikt maken voor het bedoelde gebruik van een product van dit type of omdat de cruciale kwaliteiten voor het gebruik ervan ontbreken, kunt u naar het onderdeel 'Mijn bestellingen' van uw account gaan om de bestelling te selecteren waarvoor u een claim wenst in te dienen (indien u een geregistreerd gebruiker bent). Indien u niet geregistreerd bent, kunt u naar het onderdeel 'Mijn bestellingen' gaan via de bevestigingsmail van uw bestelling.
Klik op de knop 'Een claim indienen'. U wordt gevraagd om het claimformulier voor banden te downloaden en in te vullen. Zodra u het ingevuld hebt, stuurt u het samen met uw bestellingsbevestiging en/of belastingsbewijs naar het e-mailadres contactcentervelo.bnl@pirelli.com.
Onze klantendienst verwerkt deze aanvraag en zal u de nodige richtlijnen bezorgen voor de ophaling van het product door de koerier. U dient de koerier een pakket mee te geven met het product en een kopie van het ingevulde claimformulier en u dient het verzendingsetiket aan te brengen dat u van de koerier krijgt. Nadat we het product aangekregen hebben in ons magazijn, zullen we tot de nodige controles overgaan en u op de hoogte houden van onze beslissing omtrent uw claim via het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Als de claim gegrond wordt geacht, krijgt u zonder onnodige vertraging de betaalde prijs teruggestort op de gebruikte kredietkaart.

Hoe verloopt de procedure voor het indienen van een claim voor een kledingproduct?
Als u een claim wenst in te dienen voor een kledingproduct dat u hebt gekocht omdat u vindt dat het niet overeenstemt met wat er wordt aangegeven in de technische informatie op de website, omdat het productiefouten vertoont en/of materialen bevat die het ongeschikt maken voor het bedoelde gebruik van een product van dit type of omdat de cruciale kwaliteiten voor het gebruik ervan ontbreken, kunt u naar het onderdeel 'Mijn bestellingen' van uw account gaan om de bestelling te selecteren waarvoor u een claim wenst in te dienen (indien u een geregistreerd gebruiker bent). Indien u niet geregistreerd bent, kunt u naar het onderdeel 'Mijn bestellingen' gaan via de bevestigingsmail van uw bestelling.
Klik op de knop 'Een claim indienen'. U wordt gevraagd om het claimformulier voor kledingproducten te downloaden en in te vullen. Zodra u het ingevuld hebt, stuurt u het samen met drie foto's naar het e-mailadres contactcentervelo.bnl@pirelli.com. De eerste foto moet het volledige product tonen, de tweede het interne label en de derde een detail van de productiefout of de reden van de claim. Vergeet ook niet uw bestellingsbevestiging en/of belastingsbewijs toe te voegen.
Onze klantendienst verwerkt deze aanvraag en zal u de nodige richtlijnen bezorgen voor de ophaling van het product door de koerier. Indien de claim wordt aanvaard dient u de koerier een pakket met het product mee te geven en het verzendingsetiket aan te brengen dat u van de koerier krijgt. Zodra we het product/de producten hebben ontvangen, krijgt u voor alle aanvaarde claims zonder onnodige vertraging de betaalde prijs teruggestort op de gebruikte kredietkaart.